Vi bidrar til omstilling, endring, utvikling, forbedring og vekst.  Derfor heter vi Changemaker!

Vi bidrar til omstilling, endring, utvikling, forbedring og vekst.  Derfor heter vi Changemaker!

 • Eksisterende kunder:  Vi sikrer kundene og utvikler kundeforholdene med den organisasjonen du har.
 • Differensiering: Vi øker din merverdi for at du skal bli foretrukket som leverandør. Kunden skal se forskjellen.
 • Nye kunder: Vi skaper forutsigbar og skalerbar vekst av nye kunder.
 • Vi sikrer kundene og utvikler kundeforholdene med den organisasjonen du har.
 • Vi øker din merverdi for at du skal bli foretrukket som leverandør. Kunden skal se forskjellen.
 •  Vi skaper forutsigbar og skalerbar vekst av nye kunder.

Et annerledes konsulenthus

Vår oppgave er å gjøre våre kunder til vinnere innenfor hvert av våre tre fokusområder. Våre vekst-strategier har det fellestrekk at de er forankret i dokumentasjon som gir deg kvalifiserte beslutningsgrunnlag.

Til forskjell fra andre byråer gir vi dere all vår kompetanse og verktøy dere trenger for å utføre endringen, også etter vårt arbeid er avsluttet. Dere kan derfor utvikle tiltak uten støtte fra oss eller andre byråer i etterkant.

På den måten blir vi alle Changemakere.

Våre fagfelt

Eksisterende kunder

Du må beholde og utvikle kundene du allerede har

Roger Dahl
Leder organisasjon og salgsutvikling
Mobil 90 07 15 78
roger@change-maker.no

Roger jobber spesielt med å forsterke din posisjon hos eksisterende kunder. Gjennom fokus

på kundeutvikling beholder du eksisterende kunder og skaper potensialet for nye.

Roger etablerer ny gnist og liv i organisasjonen. Hans alltid tilstedeværende målsetning er å gjøre våre kunders ansatte til ekstraordinære mennesker.

Differensiering

Du må gjøre det mulig for kundene å ønske dere som sitt førstevalg

Haakon Thaule-Hatt
Merkevarerådgiver og kreativ leder
Mobil 90 11 86 86
haakon@change-maker.no

Haakons oppgave er å plassere bedriften på en bestemt måte i kundens bevissthet - for at de skal foretrekke deg som leverandør. Dette gjelder for både eksisterende kunder og New Biz.

Haakon tydeliggjør bedriftens image og tilbud slik at det får en særegen plass i målgruppens bevissthet, og en overbevisende grunn til at målgruppen vil kjøpe produktet.

Nye kunder

Du må skape forutsigbar og skalerbar  vekst

Sturla Lang
Leder digital forretningsutvikling
Mobil 93 20 14 00
sturla@change-maker.no

Sturla har som oppgave å utvikle  strategier og tiltak som generer nye kunder. Det gjør han gjennom å digitalisere bedriftens salg ved å benytte  digitale verktøy og teknologi.  

Sturla avdekker effektive  kunde- og New biz tiltak det blir penger av og som forsterker organisasjonen. Å dele sin kunnskap om de alternative digitale veivalg du står ovenfor er like lett for han som det er å være vår digitale kraft.

Våre tre fagfelt

1. Eksisterende kunder

Du må beholde og utvikle kundene du allerede har

Roger Dahl
Leder organisasjon og salgsutvikling
Mobil 90 07 15 78
roger@change-maker.no

Roger jobber spesielt med å forsterke din posisjon hos eksisterende kunder. Gjennom fokus

på kundeutvikling beholder du eksisterende kunder og skaper potensialet for nye.

Roger etablerer ny gnist og liv i organisasjonen. Hans alltid tilstedeværende målsetning er å gjøre våre kunders ansatte til ekstraordinære mennesker.

2. Differensiering

Du må gjøre det mulig for kundene å ønske dere som sitt førstevalg

Haakon Thaule-Hatt
Merkevarerådgiver og kreativ leder
Mobil 90 11 86 86
haakon@change-maker.no

Haakons oppgave er å plassere bedriften på en bestemt måte i kundens bevissthet - for at de skal foretrekke deg som leverandør. Dette gjelder for både eksisterende kunder og New Biz.

Haakon tydeliggjør bedriftens image og tilbud slik at det får en særegen plass i målgruppens bevissthet, og en overbevisende grunn til at målgruppen vil kjøpe produktet.

3. Nye kunder

Du må skape forutsigbar og skalerbar  vekst

Sturla Lang
Leder digital forretningsutvikling
Mobil 93 20 14 00
sturla@change-maker.no

Sturla har som oppgave å utvikle  strategier og tiltak som generer nye kunder. Det gjør han gjennom å digitalisere bedriftens salg ved å benytte  digitale verktøy og teknologi.  

Sturla avdekker effektive  kunde- og New biz tiltak det blir penger av og som forsterker organisasjonen. Å dele sin kunnskap om de alternative digitale veivalg du står ovenfor er like lett for han som det er å være vår digitale kraft.

Tidligere prosjekter

 • Relacom
 • Autogrip
 • Dagbladet
 • check
  Crayon
 • Hyundai Motors Norge
 • Stena Line
 • Oslo Politidistrikt
 • check
  NRC Rail
 • Mantena
 • Bonnier 
 • Kongsberg Areospace
 • check
  Larvik Kommune

Forbedre, beholde og utvikle kundegrunnlag

 • Sterkere salgskultur gjennom kompetanseheving og bevisstgjøring.
 • Strategi og struktur som sikrer vekst i nye og eksisterende kunder.
 • Balanse mellom digitalisering og personlig relasjon og nettverksbygging.

Utvikle merverdi for at kundene ønsker dere som sitt førstevalg

 • Differensiering og omdømme-plassering som sikrer deg rett verdi for markedet.
 • Utvikle prinsipper for relevans, budskap, visuell grep og timing til et sterkere verdibasert budskap.
 • Sikret relevant verdioverføring til nye og eksisterende kunder.

Generere nye kunder gjennom å bruke digitale verktøy

 • Skape vekst i digitale flater gjennom å belyse og vise digitale muligheter.
 • Forsterke ansatte gjennom å arbeide mer effektivt og skalere vekst uten menneskelige begrensninger.
 • Bygge økt digital kompetanse internt i organisasjonen.

"Vi analyserer kunder, konkurrenter og markedet som en del av vårt arbeid. Vi analyserer verdileveranse, omdømme, merkevare og kommunikasjon samt digitalt potensial. Hos oss får du den røde tråden gjennom eksisterende kunder, merverdi og new biz. Hvert av våre tre fagfelt er tilpasset den nye digitale hverdagen, smeltet sammen med engasjementet vi er kjent for."

"Vi analyserer kunder, konkurrenter og markedet som en del av vårt arbeid. Vi analyserer verdi-leveranse, omdømme, merkevare og kommunikasjon samt digitalt potensial. Hos oss får du den røde tråden gjennom eksisterende kunder, merverdi og new biz. Hvert av våre tre fagfelt er tilpasset den nye digitale hverdagen, smeltet sammen med engasjementet vi er kjent for."

Om Changemaker

Om Changemaker

Vårt mål er å forbedrer bedrifters utgangspunkt. Vi utvikler konkurranseevnen og skaper sterkere konkurransekraft. Vi sørger for at ledere lykkes med å beholde kunder, utvikle, differensiere og generere ny-salg. Vår oppgave er å effektivisere og optimalisere muligheter for å skape vekst.

Vi har som målsetning at alt vi gjør skal forankres i våre kunders hverdags-leveranse og at det skaper positivitet og muligheter i bedriftens viktigste ressurs; menneskene.

Vi skal være ditt foretrukne førstevalg for å lykkes med  vekst og forbedring.

Om organisasjon

De fleste erkjenner at teknologi og maskiner kan gjøre femti manns arbeid, men ingen maskin kan gjøre jobben til et ekstraordinært menneske. Vår idé er at vi ved hjelp av maskiner og teknologi skal utvikle våre kunder og ansatte til å bli ekstraordinære mennesker. Vi mener de beste digitaliseringsprosessene tenker på menneskene. De bedriftene som forstår sammensmeltningen av digitalisering, teknologi, posisjon og menneske-faktorer er de som ender opp med de beste resultatene.

Om posisjonering

Skal dere vinne markedet er det viktig at vi treffer marked med større opplevd verdi enn dine konkurrenter. Vi skal avdekke om eksisterende posisjon er i samsvar med kundeønskene. Vi utvikler markedsstrategier som går ut på å plassere deres varemerke på en bestemt måte i kundens bevissthet for å gi målgruppen en unik grunn til å huske dere. Slik blir gevinsten av arbeidet synlig på bedriftens topplinje.

Om kommunikasjon

De fleste bedrifter tilbyr gode produkter, men mange har utfordringer med å skape relevant salgskommunikasjon overfor kunder. Vår målsetning er å avdekke hva kundesegmentet har av preferanser, ønsker og behov. Gjennom måling vet vi hvilke argumenter som treffer, og hvor mye informasjon som bør presenteres til kundene. Slik lager vi kommunikasjonsløp som beveger kundene mot din bedrift og som skaper salg.

Om digitalisering

De som lykkes best digitalt er de som klarer å overføre bedriftens komeptansen til digitale flater og utnytte teknologi for å skape forutsigbar og skalerbar vekst. Vi bistår i prosesser med å avdekke muligheter og potensiale, samt tilføre bedriften nødvendig kompetanse for å selv være i stand i til å skape digital vekst.

Om organisasjon

De fleste erkjenner at teknologi og maskiner kan gjøre femti manns arbeid, men ingen maskin kan gjøre jobben til et ekstraordinært menneske. Vår idé er at vi ved hjelp av maskiner og teknologi skal utvikle våre kunder og ansatte til å bli ekstraordinære mennesker.

Vi mener de beste digitaliseringsprosessene tenker på menneskene. De bedriftene som forstår sammensmeltningen av digitalisering, teknologi, posisjon og menneske-faktorer er de som ender opp med de beste resultatene.

Om posisjonering

Skal dere vinne markedet er det viktig at vi treffer marked med større opplevd verdi enn dine konkurrenter. Vi skal avdekke om eksisterende posisjon er i samsvar med kundeønskene.

Vi utvikler markedsstrategier som går ut på å plassere deres varemerke på en bestemt måte i kundens bevissthet for å gi målgruppen en unik grunn til å huske dere. Slik blir gevinsten av arbeidet synlig på bedriftens topplinje.

Om kommunikasjon

De fleste bedrifter tilbyr gode produkter, men mange har utfordringer med å skape relevant salgskommunikasjon overfor kunder. Vår målsetning er å avdekke hva kundesegmentet har av preferanser, ønsker og behov.

Gjennom måling vet vi hvilke argumenter som treffer, og hvor mye informasjon som bør presenteres til kundene. Slik lager vi kommunikasjonsløp som beveger kundene mot din bedrift og som skaper salg.

Om digitalisering

De som lykkes best digitalt er de som klarer å overføre bedriftens komeptansen til digitale flater og utnytte teknologi for å skape forutsigbar og skalerbar vekst.

Vi bistår i prosesser med å avdekke muligheter og potensiale, samt tilføre bedriften nødvendig kompetanse for å selv være i stand i til å skape digital vekst.

Telefon: 93 20 14 00

Stortingsgata 28, 0161 Oslo

Kontakt oss